Aktivoi laaja telemarkkinointikielto

Syötä yllä olevaan kenttään puhelinnumerosi. Näin liityt kannattajajäseneksi ja käyttöösi aktivoituu telemarkkinointikielto. Jäsenyys uusiutuu automaattisesti vuosittain, mikäli sitä ei irtisanota (veloitus puhelinlaskulla). Hinta on ainoastaan 6 euroa / vuosi, ei muita kuluja.

Voit aktivoida palvelun myös verkkomaksulla

Onko myös ystäväsi kyllästynyt telemarkkinointiin?

Valittiko ystävä tai perheenjäsen puhelinmyyjästä? Vinkkaa hänelle telemarkkinointikiellosta - se on helpoin tapa päästä eroon rasittavista kaupustelijoista!

Katso tästä kaikki kieltolistalla olevat yritykset

JÄSENLUETTELOSELOSTE JA JÄSENLUETTELON TIETOSUOJASELOSTE

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n jäsenluettelo ja sitä koskeva tietosuojaseloste

Yhdistyslaki (503/1989) 11 §

1. Yhdistys / jäsenluettelonpitäjä

Suomen Telemarkkinointiliitto ry
Y-tunnus: 2301229-0
Osoite: PL 110, 00131 Helsinki
Sähköposti: info(a)stml.fi

2. Yhteyshenkilö jäsenluetteloa koskevissa asioissa

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuomas Reunanen
Suomen Telemarkkinointiliitto ry
PL 110, 00131 Helsinki

3. Jäsenluettelon tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenluettelo sisältää kunkin Suomen Telemarkkiinointiliitto ry:n jäsenen täydellisen nimi ja kotipaikan.

Jäsenluettelossa olevat tiedot saadaan Suomen Telemarkkiinointiliitto ry:n jäseniltä heidän jäseneksi liittymisensä yhteydessä.

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenluettelossa olevia tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta millekään taholle.

Tässä yhteydessä todetaan, että niiden Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n jäsenten tietoja, jotka ovat valtuuttaneet Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n tekemään puolestaan suoramarkkinointikieltoja sekä yhteystietojensa luovutuskieltoja suoramarkkinointitarkoituksiin ja ryhtymään tarpeellisiin toimiin näiden kieltojen noudattamisen varmistamiseksi luovutetaan kyseisten tehtävien hoitamiseksi tarpeellisessa laajuudessa Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltorekisterin tietosuoja- ja rekisteriselosteessa tarkemmin selvitetyllä tavalla. Kyseinen seloste löytyy seuraavasta www-osoitteesta: https://www.telemarkkinointikielto.fi/rekisteriseloste

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenluettelossa olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Jäsenluettelon suojauksen periaatteet

Kaikki jäsenluettelossa oleva tieto on ATK:lla käsiteltävää. Luettelossa oleva tiedot on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuu autentikoitujen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.

7. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenluettelossa on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Suomen Telemarkkinointiliitto ry, Tuomas Reunanen, PL 110, 00131 Helsinki.

8. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia jäsenluettelossa olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Suomen Telemarkkinointiliitto ry, Tuomas Reunanen, PL 110, 00131 Helsinki.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tässä kohdassa 11. tarkoitetut kiellot on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Suomen Telemarkkinointiliitto ry, Tuomas Reunanen, PL 110, 00131 Helsinki.