Aktivoi laaja telemarkkinointikielto

Syötä yllä olevaan kenttään puhelinnumerosi. Näin liityt kannattajajäseneksi ja käyttöösi aktivoituu telemarkkinointikielto. Jäsenyys uusiutuu automaattisesti vuosittain, mikäli sitä ei irtisanota (veloitus puhelinlaskulla). Hinta on ainoastaan 6 euroa / vuosi, ei muita kuluja.

Voit aktivoida palvelun myös verkkomaksulla

Onko myös ystäväsi kyllästynyt telemarkkinointiin?

Valittiko ystävä tai perheenjäsen puhelinmyyjästä? Vinkkaa hänelle telemarkkinointikiellosta - se on helpoin tapa päästä eroon rasittavista kaupustelijoista!

Katso tästä kaikki kieltolistalla olevat yritykset

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Telemarkkinointiliitto ry
Y-tunnus: 2301229-0
Osoite: PL 110, 00131 Helsinki
Sähköposti: info@stml.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuomas Reunanen
Suomen Telemarkkinointiliitto ry
PL 110, 00131 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Suoramarkkinointikieltoihin liittyvä rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on käsitellä ja hallita Rekisterinpitäjän luonnollisten henkilöiden puolesta saamiensa valtuutusten nojalla:

  • Suomessa suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille ("yritykset") toimittamia suoramarkkinointikieltoja ("suoramarkkinointikielto").
  • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille ("Trafi") ja/tai maistraateille toimittamia kieltoja luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ("tietojen luovutuskielto") ja
  • edellä mainittujen kieltojen laiminlyöntien johdosta yrityksille, Trafille, maistraateille, Tietosuojavaltuutetulle ja/tai tuomioistuimille toimitettuja vaatimuksia ("jatkotoimet").

Rekisterinpitäjä voi käsitellä tietoja henkilötietolain puitteissa sen omissa rekistereissä.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

5.1 Suoramarkkinointi- tai tietojen luovutuskiellon tehneen luonnollisen henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot:

- Nimi
- Henkilötunnus
- Kotipaikka
- Puhelinnumero
- Osoite
- Sähköpostiosoite

Jos rekisteröiden henkilön puhelinnumero on salainen, ainoastaan se, eikä mitään muita henkilön tietoja, merkitään rekisteriin.


5.2 Tiedot suoramarkkinointikielloista ja toimenpidepyynnöistä sekä muista mahdollisista toimista

- Tieto siitä, mille yrityksille Rekisterinpitäjä on toimittanut kunkin luonnollisen henkilön puolesta suoramarkkinointikiellon.

- Tieto siitä, onko Rekisterinpitäjä toimittanut kunkin luonnollisen henkilön puolesta Trafille ja/tai maistraateille tietojen luovutuskiellon.

- Tieto siitä, mihin jatkotoimiin Rekisterinpitäjä on ryhtynyt kunkin luonnollisen henkilön puolesta.

5.3 Rekisterissä olevien tietojen säännönmukaiset tietolähteet

Yllä olevan kohdan 5.1 mukaiset tiedot saadaan rekisteröidyiltä luonnollisilta henkilöiltä itseltään heidän valtuuttaessaan Rekisterinpitäjän toimittamaan puolestaan suoramarkkinointija/tai tietojen luovutuskieltoja.

Yllä olevan kohdan 5.2 mukaiset tiedot päivitetään rekisteriin, kun Rekisterinpitäjä suorittaa jatkotoimia rekisteröityjen luonnollisten henkilöiden puolesta.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevat luonnollisten henkilöiden puhelinnumerot luovutetaan suoramarkkinointikiellon toimittamisen yhteydessä. Käytännössä Rekisterinpitäjä toimittaa kaikille tietokannassaan oleville yrityksille suoramarkkinointikiellon sähköisen nk. rajaus-/suodatinpalvelun, jota käyttämällä suoramarkkinointikiellon tehneiden Rekisterinpitäjän luonnollisten henkilöiden puhelinnumerot suodattuvat pois yritysten suoramarkkinointilistoilta. Yrityksille ei siis toimiteta mitään sellaisia henkilötietoja, joita heillä ei olisi jo omissa rekistereissään.

Rekisterissä olevat luonnollisten henkilöiden nimi, osoite, henkilötunnus ja puhelinnumero luovutetaan Trafille ja/tai henkilön kotipaikan maistraatille (Väestörekisterikeskukselle välitettäväksi) sähköpostitse lähetettävän tietojen luovuttamiskiellon toimittamisen yhteydessä.

Rekisterissä olevien luonnollisten henkilöiden nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite toimitetaan suoramarkkinointikieltoa laiminlyöneille yrityksille (vain nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero), Trafille ja maistraateille, Tietosuojavaltuutetulle sekä toimivaltaisille tuomioistuimille jatkotoimien yhteydessä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterissä oleva tieto on ATK:lla käsiteltävää. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuu autentikoitujen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille Rekisterinpitäjän työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.

9. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Lisäksi rekisteröidyllä on GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (https://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm). Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Suomen Telemarkkinointiliitto ry, Tuomas Reunanen, PL 110, 00131 Helsinki.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Suomen Telemarkkinointiliitto ry, Tuomas Reunanen, PL 110, 00131 Helsinki.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tässä kohdassa 11. tarkoitetut kiellot on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Suomen Telemarkkinointiliitto ry, Tuomas Reunanen, PL 110, 00131 Helsinki.